Teknik Çizimler

  Hazırlamış olduğu teknik çizim çalışmalarımı burada sunmaktayım.

1- TEKNİK VE TEMEL MESLEKİ ÇİZİM PDF ÇALIŞMALARI

 Teknik çizimler dersi notlarına ulaşabilmek için uygulamaların üzerine tıklayınız. 

      Bilgisayara kaydederseniz gerçek görüntü kalitesinde görünecektir.

      Çalışmaları 25*35 cm kağıt büyüklüğünde ve plan ve kesit çalışmalarında ise 35*50 cm kağıt büyüklüğünde pdf formatında çıktı alırsanız gerçek ölçülerinde olacaktır.

TEKNİK ÇİZİMLER

Cetvel İle Çizgi Çalışmaları

Pergel ve Şablon İle Çizgi Çalışmaları

Yazı çalışması

Çokgen Çizimleri

 Geometrik Çizimler

Kotlu Ölçülendirmeler

Perspektif Çizimleri

Bina Perspektifleri ve Kesitleri

İzdüşümler

MESLEKİ ÇİZİMLER

Çizgilerin Kullanıldığı Yerler

cizkulyer

Taramalar

Taş temel detayı

Kapı ve Pencere Çizimleri

Ölçülendirme

Plan Çizimleri

Görünüş ve Kesit Çizimleri

2- YAPI RESSAMLIĞI ATÖLYE İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
(TEKNİK VE TEMEL MESLEKİ ÇİZİM ÇALIŞMALARI)

3- ÖĞRENCİ TEKNİK ÇİZİM ÇALIŞMALARI