Robotik Kodlama İleri Seviye Kurs programı

 

Robotik Kodlama İleri Seviye Kurs programı

ARDUINO UYGULAMALARI İLERİ SEVİYE KURSU

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Mesleki Gelişim Programı 

ALAN ALT ALAN KODU
  Teknik Eğitim            Mekatronik 2.02.08.15.008

ETKİNLİĞİN ADI:

Arduino Uygulamaları (İleri Seviye) Kursu

ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

·    Arduino yazılım programı arayüzünü kullanır.
·    Lehim yapma temel becerilerini kazanır.
·    Breadboard kullanımını bilir.
·    Arduino ile DC Motor kontrolü yapabilir.
·    Gyro Sensör ile Programlama konusunda bilinçlenir ve uygulama yapabilir.
·    Nem ve Sıcaklık Sensörü ile Programlama konusunda bilinçlenir uygulamasını yapabilir.

·    Arduino ile RFID modülü kullanarak uygulama yapabilir

·    Arduino ile NRF modülü kullanarak uygulama yapabilir
·    Arduino ile Bluetooth modülü kullanarak uygulama yapabilir.

·    Arduino ile Esp8266  modülü kullanarak uygulama yapabilir.

·    Arduino ile Role Modülü kullanarak anahtarlama uygulamaları yapabilir.
·    Servo motoru kullanarak uygulamalar yapabilir.

·    Kendi Flex sensörünü yapar ve Arduino ile uygulamasını geliştirir.

ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 • Bu etkinlik öğretmenleri “Arduino Uygulamaları” konusunda bilinçlendirmek ve bu uygulamaların disiplinler arası nasıl ilişkilendirileceğini göstermek amacıyla düzenlenmiştir.
 • Eğitim görevlileri olarak bu alanda uzman akademisyenler, uzmanlar ya da öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Faaliyetin bitiminde 50 soruluk son test uygulanacaktır.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu 

Konular Süresi
Arduino yazılım programı ve arayüzünün kullanımı 2
Lehim yapma temel becerileri 2
Gyro Sensör ile Programlama ve Uygulama 2
Kendi yaptığı Flex sensörünün Arduino ile uygulama örnekleri 2
Servo motoru kullanımı ve uygulama örnekleri. 2
Arduino ile RFID Modülü Kullanımı ve uygulama örnekleri 2
Arduino  ile NRF  modülü kullanımı ve uygulama örnekleri 2
Arduino ile Bluetooth modülü kullanımı ve uygulama örnekleri 2
Arduino ile Esp8266 ve Nem – Sıcaklık Sensörü ile Programlama ve Uygulama 4
Arduino ile Esp8266  modülü kullanımı ve web sunucusu kurma uygulama örnekleri 2
DC motoru kullanımı ve uygulama örnekleri iletişim modülleri ile kontrolü 3
Arduino ile Role modülü ve ESP8266 kullanarak akıllı ev otomasyonu uygulama örnekleri 4
Ölçme Değerlendirme (Sınav) 1
Toplam(Saat) 30

ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ 

 • Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
 • Program konuları ile ilişkili milli ve evrensel değerler konular içine kaynaştırılarak verilecektir.
 • Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır. 45 ve üzeri not alanlar başarılı kabul edilecektir.
 • Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-Sertifika) verilecektir.

.